Information über die Gemeinderatssitzung vom 11. Mai 2017

Bei der Sitzung stand der Antrag der LIKI zur Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Die von der Liste Kittsee eingebrachten Vorschläge  für Maßnahmen, wurden als Grundlage zur Diskussion verwendet, wodurch ein konstruktives Vorgehen bei der Gemeinderatsitzung erreicht wurde.

Im Gemeinderat wurde somit aktiv über Verbesserungen diskutiert und wir haben gemeinsam daran gearbeitet!

Unser Antrag hat auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger motiviert, sich über Lösungsvorschläge zur Verbesserung der derzeitigen Situation Gedanken zu machen, sich damit zu beschäftigen und Ideen einzubringen. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen/euch!

Wir wissen, dass es noch viel zum Thema Straßenverkehr zu tun gibt, jedoch ist hiermit ein erster Schritt gesetzt.

Somit zu den im Gemeinderat (aus)diskutierten und beschlossenen Vorhaben:

 • Eine Fußgängerquerung Steinfeldsiedlung/Schloss wird farblich markiert und beschildert, eine Warnblinkanlage wird gemeinsam mit dem Kreisverkehr errichtet;
 • Eine 30er-Zone in der Steinfeldsiedlung (inkl. Zufahrtsstraßen) wird beantragt, eine Lösung der Parkplatzproblematik und eine mögliche Einbahnregelung soll vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) geprüft werden;
 • Eine Begegnungszone vor dem Schulzentrum unter Einbeziehung der Lehrer und Eltern bei baulichen Maßnahmen wurde beschlossen;
 • Bei der Diskussion zur Verkehrsberuhigung beim Schulzentrum, wurde von Seiten der LIKI zum wiederholten Male die Situation in der Herrengasse vor dem Kindergarten bemängelt, daher wird auch dort eine 30er-Zone errichtet, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung;
 • Von den Halte- und Parkverboten in Gärtner- und Birkengasse wird abgesehen;
 • Die Neugestaltung der Preßburger Straße soll beim Land beanstandet werden, da es sich noch immer um eine Landesstraße handelt, das Hauptaugenmerk wird auf ein Naherholungsgebiet für Radfahrer, Wanderer etc. und auf die landwirtschaftliche Nutzung gelegt;
 • Fußgänger- und Radfahrquerung auf der Eisenstädter Straße beim K1 wird beim Land eingereicht;
 • Ein Konzept für eine Rad- und Fußwegverbindung vom Bahnhof zur Landstraße wird vom KfV erstellt und zeitnah umgesetzt;
 • Des Weiteren wird eine Arbeitsgruppe gegründet um die noch bestehenden Verkehrssicherheitsprobleme im Ort zu evaluieren;
 • Nachträglich wurde, von Seiten der LIKI, der Gemeindeführung vorgeschlagen, dass die betroffenen Anrainer rechtzeitig entweder mittels Aussendung oder Informationsständer vor Ort informiert werden sollen;

Diese Gemeinderatssitzung war ein Zeichen, es geht auch anders – nämlich miteinander für Kittsee!

 

Informácia o zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.5.2017

Včerajšie zasadnutie, zvolané na žiadosť LIKI , bolo zamerané na tému „Bezpečnosť cestnej premávky“. Ako základ diskusie boli použité opakovane navrhnuté opatrenia zo strany LIKI, čím sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva dosiahol konštruktívny prístup.

V zastupiteľstve sa tak aktívne diskutovalo o zlepšeniach a spoločne sme na nich pracovali!

Naša žiadosť motivovala aj občanov Kittsee k tomu, aby premýšľali o návrhoch možných riešení, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie. Všetkým za to ďakujeme!

Vieme, že nás čaká ešte veľa práce, čo sa týka cestnej premávky, týmto sme však uskutočnili prvý krok.

Späť k (pre)diskutovaným a schváleným zámerom:

 • priechod pre chodcov (nie zebra) na úrovni Steinfeldsiedlung/zámok bude vyznačený farebne aj značkami; svetelný výstražný systém bude vybudovaný neskôr, súčasne s kruhovým objazdom;
 • bude podaná žiadosť o 30-ku na celom území Steinfeldsiedlung (vrátane príjazdových ciest), riešenie problémov s parkovaním a možné zjednosmernenie premávky by malo prešetriť Kuratórium pre bezpečnosť cestnej premávky (KfV);
 • pre priestor pred školským areálom bola za účelom upokojenia dopravnej situácie schválená tzv. upokojovaná komunikácia (Begegnungszone), do stavebných opatrení budú zapojení učitelia aj rodičia;
 • počas diskusie o dopravnej situácii pred školským areálom kritizovala LIKI podobnú situáciu na Herrengasse pred škôlkou, preto bude aj tu podaná žiadosť o 30-ku, aspoň ako prvý krok správnym smerom;
 • návrh zákazu státia a parkovania na Gärtner- a Birkengasse nebol schválený;
 • má byť podaná žiadosť na krajinskú vládu o reorganizáciu Pressburgerstrasse, keďže táto cesta patrí stále pod spolkovú krajinu; dôraz sa pritom bude klásť na rekreačné využitie tejto oblasti pre cyklistov, turistov, atď. a pre poľnohospodárstvo;
 • bude podaná žiadosť o prechod pre chodcov a cyklistov na Eisenstädterstrasse a K1
 • Kuratórium pre bezpečnosť cestnej premávky vypracuje koncept pre peších a cyklistov od železničnej stanice na Landstrasse, ktorý bude v čo najkratšej dobe aj zrealizovaný;
 • okrem toho bude vytvorená pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať zostávajúcimi problémami bezpečnosti cestnej premávky v Kittsee;
 • ďalej bolo zo strany LIKI vedeniu obce navrhnuté, aby boli dotknutí obyvatelia vedením obce vždy vopred informovaní zaslaním informácií alebo priamo na mieste prostredníctvom informačných tabúľ.

Toto zasadnutie obecného zastupiteľstva je znamením, že sa to dá aj inak – a to „spoločne pre Kittsee“!